Ovdje možete pročitati članke o elektroničkim platformama koje se koriste u edukaciji.

Za lakšu navigaciju koristite se kategorijama ili tražilicom.

Preuzim: mb_dht11.ino

Preuzimanje: mb_dht11.ino Mjerimo vlagu pomoću micro:bita i senzora DHT11


Ako dosad niste osposobili Arduino IDE za pisanje programa za micro:bit, Adafruit je složio odlične upute. Proučite ih, slijedite i isprobajte razne primjere. Ako sve radi kako treba, ovaj naš projekt složit ćemo za 10-tak minuta.


Mjerimo vlagu pomoću micro:bita i senzora DHT11

Prvo povežite DHT11 i micro:bit kao na gornjoj fotografiji. Ako imate ogoljeni senzor s četiri nožice, prvo pročitajte ove upute e-radionice. Povezivanje je u oba slučaja podjednako. Na istom mjestu imate i upute koja biblioteka nam je potrebna i kako ju dodati u Arduino IDE. To nam je drugi korak. Na kraju nam preostaje unijeti kod programa.

#include <Adafruit_Microbit.h>
#include <Fonts/TomThumb.h>
#include "DHT.h"

#define DHTPIN 0
#define DHTTYPE DHT11

Adafruit_Microbit_Matrix microbit;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

void setup() {
 microbit.begin();
 microbit.setFont(&TomThumb);
 microbit.setTextWrap(false);
 microbit.setTextColor(LED_ON);
 dht.begin();
}

void loop() {
 delay(5000);
 scroll(String(int(dht.readHumidity())));
 delay(500);
 scroll(String(int(dht.readTemperature())));
}

void scroll(String message) {
 for (int i = 5; i > (((int)message.length() - 1) * -5); i--) {
  microbit.setCursor(i, 5);
  microbit.clear();
  microbit.print(message);
  delay(150);
 }
 microbit.clear();
}

Kod je dosta jednostavan. Na početku navedemo korištene biblioteke. Zatim odredimo konstante i objekte koje ćemo koristiti. U funkciji setup() inicijaliziramo micro:bit i DHT11. U funkciji loop() spavamo 5 sekundi, očitamo vlagu i ispišemo ju, zatim spavamo pola sekunde, očitamo temperaturu i također ju ispišemo. Da izbjegnemo dupliciranje, kod za ispis vrijednosti izdvojen je u zasebnu funkciju.

I to je to. Imamo zgodan primjer za upoznati se s Arduinom IDE-om. Budući da za micro:bit ne postoji biblioteka za DHT11, na ovaj si način možemo uštedjeti dio vremena koje bi utrošili na proučavanje rada senzora. Kad već postoje gotova rješenja, šteta je ne iskoristiti ih.